21/აგვისტო/2021
გაცნობებთ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა და დაწესებული შეზღუდვების გამო, 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის პირველ ეტაპზე, საბუთების მიღება იწარმოებს ონლაინ, შემდეგ ელ-ფოსტაზე: helpdesk.ies@tsu.ge. 
12/აგვისტო/2021
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის აცხადებს მიღებას  ინგლისურენოვან ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე „ევროპისმცოდნეობა“, კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის (Konrad Adenauer Foundation) მიერ დაწესებული სრული სტიპენდიების მოპოვების შესაძლებლობით.
02/აგვისტო/2021
თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას ინტერდისციპლინურ ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე "ევროპისმცოდნეობა".  2021-2022 სასწავლო წლისთვის სამაგისტრო პროგრამაზე რეგისტრაციის პროცესი დაიწყება 25 აგვისტოდან, ხოლო მისაღები გამოცდები - სექტემბრ იდან
02/აგვისტო/2021
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას (რექტორის ბრძანება N129/01-01; 02/08/2021) ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის დაარსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ ფარგლებში (ENPI/2012/306-124) შექმნილ ინტერდისციპლინურ და ინტერფაკულტეტურ, ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე "ევროპისმცოდნეობა".  
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012